Ученици от община Несебър гледаха филма „Доза щастие“

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Несебър и ръководствата на ПГТ „Иван Вазов“ и СУ „Л. Каравелов“ организираха за възпитаниците на училищата посещение на кинопрожекция на филма ,,Доза щастие“.                

,,Доза щастие“ е създаден по действителен случай и разказва за живота на журналиста Весела Тотева, описала подробно своята съдба на наркоман в романа ,,Падение и спасение“.

Биографичната история пресъздава обстоятелствата, довели до нейното наркотично пристрастяване, както и последвалите усилия в търсене на избавление, тежките битки и триумфът на волята над зависимостта.

Сюжетът на филма показва по въздействащ начин колко лесно може да се допусне грешка в търсенето на изход  от трудностите, с които всеки се сблъсква. В същото време филмът подчертава необходимостта от това младите хора да бъдат разбирани от своите близки и от семейството, да бъдат приемани и преди всичко информирани за рисковете, които употребата на наркотици носи за живота и здравето им.

Мероприятието беше проведено по инициатива на МКБППМН към Община Несебър. Целта му е да се помогне на младите хора да придобият знания и ефективен самоконтрол в противодействие на влиянието на „добронамерени“ приятели, както и осъзнаването, че борбата с проблема наркомания е не само институционален, но и личен.

Филмът ще бъде тема на обсъждане в следващите дни в училище в часа на класа.

Във връзка превенция на зависимостите, прожекция на филма „Доза щастие“ посетиха и учениците от ОУ” Георги Стойков Раковски” – с. Оризаре и техните ръководители.

Показването на филма бе по препоръка на Министерството на образованието и науката.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!