Учебната 2020/2021 година започва с реално присъствие в клас

Предвижда се възможност за дистанционна форма при заболели деца

Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на здравеопазването изработиха насоки за работа на училищата през учебната 2020-2021 г. в условията на Covid-19.
Това е комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни мерки и правила, въз основа на които всяко училище да направи своята комбинация и да осъществи най-адекватния избор от действия за превенция и реакция.

Учебната година ще стартира присъствено, с възможност за дистанционна форма при деца с хронични заболявания. Това предвиждат мерките срещу разпространението на Covid-19, които ще бъдат в сила по отношение на училищата след 15 септември обяви днес просветният министър Красимир Вълчев. Право да се възползват от онлайн обучение ще имат и семейства, в които детето съжителства с хронично болен родител.  

В общите закрити части на учебната сграда като коридори, столова, тоалетни и учителски стаи всички деца и учители ще бъдат с маска или шлем. В класните стаи и другите учебни помещения предпазните средства ще се носят и от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка. Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

Като водещ модел ще се прилага стратегията на дистанция между учениците от различните паралелки. Така при болно дете за среда на взаимодействие ще се приема само паралелката, в която то се обучава, респективно на карантина подлежат само учениците от тази паралелка. При наличие на един или повече симптоми при ученик, той се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома. Веднага се осъществява връзка с родителите и се изисква от тях да приберат ученика от училище. Връщането в клас ще става само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав.

Подробните насока са публикувани на сайта на МОН: https://www.mon.bg/bg/news/3976

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!