Ускоряват изграждането на транспортен коридор VIII от гр. Бари до Бургас

Мерките  за ускоряване изграждането на Общоевропейския транспортен коридор VІІІ – Бари/Бриндизи – Дурас – Тирана – Скопие – София – Бургас /Варна, са обсъдили министър Ивайло Московски и министърът на транспорта и инфраструктурата на Република Албания Едмонд Хаджинасто . Това е станало в рамките на 6-та сесия на Смесената междуправителствена българо-албанска комисия за икономическо сътрудничество, която се провежда на 19 и 20 март 2015 г. в Тирана, Албания.

Министърът Ивайло Московски е заявил пред албанския си колега, че осъществяването на този проект ще осигури една от най-преките връзки от Южна Европа и Средиземноморието през Балканите към Кавказ, региона на Средна Азия и Далечния Изток. По думите му, цялостното му изграждане и модернизиране ще допринесе за развитието на транспортната мрежа на Балканите, създавайки условия за ефективна транспортна комуникация между Европа и Далечния Изток и за устойчиво развитие на междурегионалните икономики.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!