Уловът на калкан – икономически неизгоден

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури започва разпределянето на квотата за улов на калкан през 2015 г. Риболовците, които желаят да се включат в тази дейност обаче намаляват с всяка изминала година. През юни 2014 г. ИАРА значително занижи таксата за издаване на специално разрешително за улов на квотиран вид риба. Въпреки това браншовиците продължават да считат улова на калкан за икономически неизгоден. Той е разрешен само с уреди, чието използване не е в пряка зависимост от мощността и капацитета на риболовния съд. Неудобство създават и малките индивидуални квоти, както и високите съпътстващи разходи, които са предпоставки за незаконни действия.
През 2014 Европейската комисия одобри за България квота малко над 43 тона. Те са разпределени между 126 риболовни кораба, 68 от които са регистрирани в ИАРА-Бургас.
За намаления интерес към улова на калкан показателни са и данните от ситуационния анализ на агенцията по рибарство, публикуван в нейния сайт. От таблиците става ясно, че през 2013 г. уловът на калкан е намалял с 1.9% спрямо предходната година . През миналата година по нашите води са уловени 39.58 т. калкан, докато през 2012 г. уловът е 40.34 т.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!