Укрепват свлачищата в кв. „Сарафово” и парк „Росенец”

Общината поиска държавна помощ от министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова за брегоукрепване в околностите на квартал Сарафово и Лесопарк „Росенец“. Там са регистрирани свлачищни процеси в територии, които са държавна собственост.

Междувременно днес правителството одобри допълнителни разходи и трансфери по бюджети на общини в размер на 16 800 000 лв. С постановлението са разчетени и 9 млн. лв. по бюджета на МРРБ за укрепване на двете свлачища. Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет.

Целият участък от Бургаски солници до нос Лахна попада  в урбанизираната градска територия. Лошото състояние на терена и опасността от свличане на земни маси застрашават здравето и живота на хората, които редовно преминават пешеходци и велосипедисти.

Според Община Бургас реализирането на цялостен актуализиран проект за брегоукрепване ще улесни бъдещите градоустройствени предвиждания в района на Сарафово, ще осигури връзката със съществуващата градска зелена система в екологична и мобилна градска среда.

В другата опасна зона – Лесопарк Росенец“ е регистрирано локално свлачище. То е развито чак до морския бряг и е необходимо да се предприемат спешни мерки за укрепването му. Общината има амбицията да превърне лесопарка в зона за отдих и курортни дейности. В тази връзка е необходимо зоната да бъде изградена нова инфраструктура и съвременни условия за използване на морския бряг и плаж.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!