Удължиха конкурса за име на Българския Лувър до 3 март

Министерството на културата ще събира предложения и идеи за име на новия Национален музеен комплекс в кв. „500” още 10 дни – крайният срок за изпращането им е до 3 март 2015 г. /вторник/ включително.
Първоначално бе съобщено, че предложенията за име на новия Музей в центъра на София ще могат да се изпращат само до края на месец февруари 2015 г. на имейл адрес art@mc.government.bg

Според регламента, авторите на най-добрите и най-интересни предложения за име на Националния музеен комплекс ще получат като награди каталози и албуми на произведения на изобразителното изкуство, карти за безплатен вход в музея в продължение на цяла година и др. Идеи за име на новия Музей в кв. „500” могат да изпращат както физически лица, така и държавни институции, университети, училища, неправителствени организации, читалища, творчески съюзи, печатни и електронни медии, граждански сдружения и др.
Проектът „Националeн музеен комплекс” е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и ще събере тази пролет под един покрив колекциите на Националната художествена галерия и на Националната галерия за чуждестранно изкуство.

Музейният комплекс в центъра на София включва зали за постоянни и гостуващи експозиции, реставрационни ателиета, административни офиси, модерни хранилища за съхранение на художествени произведения, както и разнообразие от обществени пространства. Общата разгъната площ на новия музеен комплекс е 24 хил. кв.м, той е композиран около отворена скулптурна градина, която ще е сърцето на музейната институция и ще се използва за скулптурни експозиции и за специални обществени събития с културна насоченост. Значителна част от пространствата в Музея са посветени и за приемане на временни, гостуващи експозиции, за организиране на различни обществени събития и прояви, както и за депа за съхранение на произведения на изкуството.

Припомняме, че тъй като новият Национален музеен комплекс е определен като водещ музей на визуалните изкуства у нас, се очаква да бъде посещаван от много чужденци. Именно поради тази причина името му ще се изписва на латиница според правилата за транслитерация в съответствие с графичната система на съвременния български книжовен език и с българските традиции.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!