Ударно укрепват опасните язовири

Отпускат на общините по 500 хил. лева за обезопасяването на водоемите

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет е взела решение да  предложи  да бъдат отпуснати 28 млн. лева от резерва за покриване на щетите от бедствията през 2014 година. До края на март общините следва да получат по половин милион за обезопасяването на язовири.

В списъка, който се очаква да бъде публикуван до десетина дни, ще се възстановяват обекти в Бургас, Варна, Габрово, Своге, Велико Търново, Балчик, Раднево, Гълъбово, Берковица и др.  Става дума за инфраструктура, мостови съоръжения, подпорни стени, корекция на речни корита и сгради.

В Междуведомствената комисия към момента са постъпили над 2100 искания за възстановяване на щети – за последните четири години те са за общо 450 млн. лева.

Междувременно спешният ремонт на 61 опасни язовири  вече тече. 15 от тях са ремонтирани от общините, а за останалите държавата отпуска половин милион лева. С тях трябва да се укрепят стените и да се сменят изпускателите на около 45 язовира.

Едва след това водата от тях ще може да се изпуска поетапно, така че да не застрашава населението. Очаква се ремонтите да приключат в края на март и водосборищата да са готови за снеготопенето. Два от язовирите са частни и вече са поканени да извършат ремонта за своя сметка. Ако това не се случи, държавата ще поеме разходите и след това ще си поиска парите.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!