Увеличиха състава на Съвета на директорите на МБАЛ Бургас

Общо събрание на акционерите на МБАЛ Бургас АД гласува промени в състава на Съвета на директорите. Извънредното събрание се проведе днес следобед (петък, 8 май 2015 г.). На него присъстваха основните акционери в лицето на представители на Министерството на здравеопазването и Община Бургас.

Общото събрание реши съставът на Съвета на директорите да бъде увеличен от трима на петима души. Новият състав е следният: д-р Лучия Добрева, д-р Георги Матев, доц. Петко Димитров, Момчил Момчилов и Мартина Колева. Изпълнителен директор на МБАЛ Бургас остава д-р Георги Матев. Предстои промените да бъдат вписани в партидата на МБАЛ Бургас в Търговския регистър.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!