Увеличават се защитните горски територии

Министерският съвет е възложил днес на министъра на земеделието и храните да предприеме необходимите действия за увеличаване на защитните горски територии в поземлени имоти – държавна собственост. Това се налага като превантивна мярка за недопускане възникването на бедствени ситуации и човешки жертви, уточняват от правителствения пресцентър.

Горските територии се делят на три основни категории – защитни, специални и стопански. Новите територии, които ще бъдат категоризирани като защитни, са предложени от шестте държавни предприятия и са съгласувани с Изпълнителната агенция по горите.

С увеличаването на защитните горски територии ще се постигне увеличаване на всички екосистемни ползи от устойчивото им управление и намаляване на риска от наводнения.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!