Увеличават приема в ПМГ и френската /ГАЛЕРИЯ/

Ремонт на „Коджакафалията“ ще даде възможност за обучение на повече ученици

Проектът за реконструкция и преустройство на бившето сиропиталище „Коджакафалията“ е един от първите, с които Община Бургас ще кандидатства за финансиране по новите европейски програми. Очаква се реконструкцията да позволи увеличаване на приема в ПМГ,,Акад. Никола Обрешков“  и  ГРЕ „Г.С.Раковски“, които са сред най-желаните не само на градско, но и на областно ниво.

Изготвеният проект предвижда сградата да стане част от модерен образователен кампус, който ще включва ПМГ ,,Акад. Никола Обрешков“, Гимназията за романски езици „Георги С. Раковски“, Вечерна гимназия ,,Захари Стоянов“ и новия Ученически дворец на спорта. Изготвеният проект предвижда мащабно вътрешно и външно преустройство на бившия интернат, с цел осигуряване на съвременни учебни стаи с максимално ясни технологични връзки. Сградата ще се обвърже функционално с всички останали чрез атрактивен стъклен ръкав /топла връзка/. Това драстично ще подобри условията за обучение на над 2300 ученици, които в момента се обучават в двете сгради.

Ако проектът бъде одобрен, ще се осигурят средства за реконструкция във всички нива и помещения на сградата, с осигуряване на необходимия комфорт и  функционален интериор. Предвижда се основен ремонт на покрива и ново фасадно решение с подмяна на дограмата, за да се постигне иновативно екстериорно звучене. В дворното пространство ще се организират площадки за спорт и отдих на учениците със модерни настилки и паркови елементи.

Ще бъде монтирана и инсталация със слънчеви колектори с целогодишен режим на работа. Екологичната концепция на проекта предвижда също така събиране и използване на дъждовните води за поливни нужди.

Сградата на „Коджакафалията“ дълги години бе използвана като сиропиталище, в което децата се отглеждаха на казармен принцип. Повече за историята на имота вижте тук: http://www.burgas.bg/bg/news/details/1/15899.

Към днешна дата за сираците са настанени на групи от по 7-8 в малки защитени жилища, където са обгрижвани и възпитавани много по-добре.

Проектът е част от пакета BG161PO001/5-02/2012/029 – „В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014 – 2020 г.“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007- 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!