Увеличават квотите за улов на калкан с 1600 кг, малко са желаещите да ги усвоят

Днес изтича срокът, в който капитаните или собствениците на риболовни кораби, които имат одобрени индивидуални квоти за улов на калкан за 2014 г., могат да заявят желание за тяхното увеличаване. Голяма част от риболовците обаче не са проявили интерес към тази възможност. Индивидуални квоти за улов на калкан през 2014 г. имат 42 кораба от региона. До 16.30 часа в ИАРА – Бургас бяха подадени едва 4 заявления за допълнителен улов, научи „Строителство море”.
При разпределението на квотите между рибарите, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е заделила 2 000 кг, от които да се приспада контрабандния улов. Количествата иззет калкан през тази година обаче са малки. За да се усвои напълно квотата Агенцията стартира процедура по разпределяне на останалите 1 600 кг резервните количества между желаещите.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!