Търсят финансиране за ремонта на градинката пред Стария съд

Предвидени са места за компостиране на растителни отпадъци и събиране на дъждовна вода

Готов е проектът за реконструкция на парка пред Стария съд, съобщават от Община Бургас. За реализирането му ще се търсят средства от европейските фондове, след като бъдат изготвени техническият проект и бюджета за реконструкцията му.

Пл. Жени Патева, както още се нарича парка, се използва от бургазлии като районна градина. Наоколо има много жилищни сгради. Наблизо са Агенция по вписванията /Стария съд/ и театър „Адриана Будевска“.

В момента настилките са в лошо състояние, парковото обзавеждане е амортизирано. Желанието на Община Бургас е мястото да стане още по-зелено и с няколко модерни дизайнерски решения да се превърне в много по-посещавано.

Предвид представителната функция на сградата е площадно пространство е оформено с възможност за масови прояви и временни изложби на открито. В проекта още са заложени изграждането на детска площадка, места за отдих на открито, поставяне на пейки, беседки, кошчета и др. елементи на парковото обзавеждане.

Освен обновяване на зелените площи, засяване на нови дървесни и храстови видове реконструкцията на парка включва обособяване на места за компостиране на растителни отпадъци и за събиране и оползотворяване на дъждовна вода. В парка ще бъдат внедрени енергоспестяващи мерки за улично и алейно осветление.

Проектът запазва съществуващите алеи на парковото пространство и предвижда обособяването на допълнителни зелени площи. Настилката пред сградата на Стария съд и театър „Адриана Будевска“ ще бъде съобразена с характера и фасадата на сградите, за да ги подчертава.

proekt20 proekt110

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!