Търсят се млади разказвачи на любовни истории

Третото издание на конкурса „Млад разказвач” стартира от 1 декември

От 1 декември всички желаещи да участват в третото поредно издание на конкурса „Млад разказвач“ и творческа стипендия на името на бургаския писател Атанас Радойнов могат да подават своите творби. В него могат да кандидатстват всички пишещи младежи, които попадат в двете възрастови групи: от 18 до 25 години и от 26 до 35 години.

Конкурсът за млади автори на разказ се организира от Община Бургас, Сдружение Бургаска писателска общност и семейството на писателя.

Разказите на любовна тематика трябва да бъдат не по-дълги от 5 страници, написани на шрифт „Timеs New Roman“ 12 и изпратени в електронен вид на e-mail: bpo2015@abv.bg в срок от 01.12.2018 г. до 31.01.2019 г.

Творбите ще бъдат разгледани и оценени от жури от Сдружение Бургаска писателска общност и член на семейство Радойнови. Най-добрите двама автори от двете възрастови групи ще бъдат определени за носители на творческата стипендия „Млад разказвач“ и ще получават еднократно по 200 лв. и диплом.

Наградите ще бъдат връчени от организаторите на специална церемония с рецитал на номинираните автори в Деня на влюбените – 14 февруари от 18.00 часа в Дома на писателя – Бургас, намиращ се на улица „Вола“ № 1.

СТАТУТ

за Творческа стипендия „Млад разказвач“

на името на писателя Атанас Радойнов

А. Общи положения:

  1. Стипендията „Млад разказвач“ на името на бургаския писател Атанас Радойнов се учредява по идея на Сдружение Бургаска писателска общност и сем. Радойнови;
  2. Тя се връчва след регионален конкурс, организиран от Община Бургас, Сдружение Бургаска писателска общност и семейството на писателя;
  3. Стипендията е ежегодна и се връчва на 14 февруари – Деня на влюбените. Първото й издание е през 2017 г.;
  4. Журито се определя от Сдружение Бургаска писателска общност и включва член на семейство Радойнови. 

Б. Условия за участие:

  1. За стипендия „Млад разказвач“ могат да кандидатстват младежи в две възрастови групи: от 18-25 години и от 26-35 години;
  2. Разказите на любовна тематика, не по-дълги от 5 страници, се изпращат в електронен вид, написани на Timеs New Roman 12 на адрес: bpo2015@abv.bg; 
  3. Срок за изпращане  – от 01.12.2018 г. до 31.01.2019 г.

В. Награда на конкурса:

  1. Двамата автори, в двете възрастови групи, определени за носители на стипендия „Млад разказвач“ получават еднократна стипендия по 200 лв. на всеки и диплом;
  2. Наградата се връчва от организаторите на специална церемония с рецитал на номинираните автори на 14 февруари 2019 г. от 18.00 часа в Дом на писателя-Бургас.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!