Търсят мнението на гражданите как да се използват европейските пари

Днес в Бургас стартира кампанията „Да създадем заедно България 2020″, чиято цел е да чуе и събере идеите на гражданите за развитие на общините чрез новите оперативни програми на Европейския съюз.
Кампанията ще обхване всичките 13 общини в Бургаска област, съобщи на пресконференция Евелин Кузманов, управител на Областния информационен център.Тя цели да идентифицира нуждите на гражданите и да ги обвърже с реалните възможности по програмите през програмния период 2014 – 2020 г. , както и да запознае потенциалните бенефициенти с възможностите и изискванията на еврофондовете.

Първият етап от инициативата предвижда събиране мнението на гражданите чрез попълване на анкетни карти. В 16 часа на 16 март в мол „Бургас плаза” ще бъде открита първата приемна. На 17 март /вторник/, мобилният офис на ОИЦ – Бургас ще бъде разположен от 10 часа в Поморие пред НЧ ‚Просвета“ ,от 14 часа в Несебър пред НЧ „Яна Лъскова 1905“ и в 16 часа в Бургас на ул. Александровска до часовника.

Първият цикъл събития е насочен към широката общественост и ще продължи близо 3 седмици. Предложенията на участниците ще се събират чрез специално разработена анкетна карта, в която те могат накратко да опишат своите виждания за развитие на селото, града, региона. На откритите приемни, всеки посетител ще получи актуална информация и материали, свързани с новите програми и възможностите за финансиране на проектни идеи със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Втората фаза на инициативата ще се състои в края на април, след като бъдат анализирани резултатите от допитването и определени най-често срещаните предложения. На информационни срещи екипите на Мрежата ще представят на потенциалните бенефициенти обобщената информация от проведената анкета, както и възможностите за реализиране на съответните проекти по действащите вече нови оперативни програми за периода 2014-2020 г.

Кампанията ще приключи със серия специални събития в Деня на Европа – 9-ти май.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!