Търсят готвачи за Англия

Агенцията по заетостта организира за фирма „Hall&Woodhouse” интервю за подбор на специалисти за работа във Великобритания – готвачи и главни готвачи. Фирмата разполага с пъбове, самостоятелни ресторанти и ресторанти към малки хотели. Заплащането е между 2000 и 3000 лири бруто, в зависимост от заеманата позиция.

Кандидатите трябва да имат стаж по специалността минимум 2 години и да владеят английски език на добро разговорно ниво. Интервюто за подбор на кандидатите ще се проведе на 20 април 2015 г. в гр. Бургас в ресторанта на Професионална гимназия по туризъм „Проф. А.Златаров” (ТОХ). С допуснатите до интервю лица ще се проведе и кратък практически изпит в рамките на деня – от 09.00 до 17.00 ч.

Проявяващите интерес кандидати за работа следва да изпратят CV и кратко мотивационно писмо на английски език на следните електронни адреси:

mustafa.izet@hall-woodhouse.co.uk с копие до

M.Todorova@az.government.bg

Крайният срок за изпращане на документите е 16-ти април 2015 г.

След извършване на документален подбор, одобрените кандидати ще бъдат поканени да се явят на интервюто.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!