Търновската конституция гостува на Бургас

Оригиналите на Търновската и Сребърната конституции  са изложени в Културен център „Морско казино“ до 8 май

От днес, 3 май,  до 8 май в Бургас  гостуват оригиналите на Търновската и Сребърната конституция. Те ще бъдат изложени в Културен център „Морско казино“, зала „Ал.Г. Коджакафалията“ от 17.00 часа. Тук всеки ще може да ги види при вход свободен. Двата безценни документа ще са част от по-голяма изложба, посветена на 140 години от приемането на Търновската конституция, които се навършиха на 16 април 2019 г.

В изложбата ще се включат документи и снимки от Държавен архив – Бургас проследяващи присъствието на представител на Бургас в групата на депутатите „сираци“ и информация за народни представители в Учредителното събрание с принос за развитието на града след Освобождението.

В експозицията свое място имат и сватбената кърпа за глава от Добърско, част от уникалната етнографска колекция, притежавана от Петко Р. Славейков, както и негова оригинална снимка като министър на вътрешните работи в правителството на Петко Каравелов.

40 информационни табла ще проследят хронологията, чрез документи, снимки и дневници от заседанията на Учредителното събрание. Значително място е отделено на участието на народните представители в дискусиите и обсъжданията на конституционния проект. Повечето от най-дейните парламентаристи и оратори – Христо Стоянов, Константин Стоилов, Петко Славейков, Петко Каравелов, Марко Балабанов и др. Представена по този начин, Търновската конституция може да бъде видяна и оценена като един от най-свободолюбивите за времето си основни закони на европейска държава.

Показани са и документи и снимки, свидетелстващи за пътя на България през Съединението до обявяването й за Независимо Царство.

В експозицията са използвани документи от архивните фондове на Канцеларията на императорския руски комисар, Народното събрание, Министерски съвет, Монархическия институт, Министерството на външните работи и изповеданията, както и от някои лични фондове – на д-р Константин Стоилов, Христо Стоянов, Иван Андонов.

Изложбата е организирана от Народното събрание на Република България, Община Бургас и Държавна агенция „Архиви“.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!