Туризъм в 4 сезона предлагат Несебър, Бяла и Долни чифлик

Новият туристически продукт „5 дни, 4 сезона, 3 общини” вече е част от пакетите на туроператорите за тази година. За първи път три различни общини – Несебър, Бяла и Долен чифлик, обединяват усилията си и представят в общи туристически пакети местата и събитията, които могат да разнообразят и осмислят свободното време в региона. Трите общини заемат стратегическо географско положение – те са източната граница на България и Европейския съюз. Възможностите, които те предлагат за морски, културен, еко и ловен туризъм са обединени в общо 25 туристически пакета за 4-те сезона. Разработени са тематични продукти и услуги, предлагани в рамките на –дневни пакети в трите общини. Продуктът е представен на туристическите борси в Бургас, Русе, Велико Търново, Москва, Париж и Лондон.

„5 дни, 4 сезона, 3 общини” е разработен с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Регионално развитие” по проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт”. Проектът е реализиран за 24 месеца, а общата му стойност е 433 394.40 лв. На заключителна пресконференция на 29 януари 2015 г. екипът, разработил проекта, отчете извършеното и очерта очакванията на общините и туристическия бранш от първия по рода си комбиниран туристически продукт.
Основните дейности по проекта са били базирани на пет основни области: море, култура и история, защитена природа, вино, лов и риболов, обединени в 25 пакета за всички сезони. Изработването на такава модулна система представлява иновативен подход при предлагането на регионалния туристически продукт. Тази иновация осигурява ефективно структуриране на туристическото предлагане в 3-те общини, чрез разработване на тематични продукти и услуги.
В рамките на проекта са подготвени и разпространени рекламни, информационни и визуализационни материали за туристическия регион и новия продукт, рекламен пътеводител на български, английски, френски и руски език, бранд на продукта, интерактивен органайзер, направени са публикации в туристически печатни издания и сайтове.
За популяризирането на природното и културно наследство на трите общини ще бъдат Изготвени са видео клипове и кратък филм, които популяризират природното и културното наследство на трите общини. Преведени са на румънски, немски, руски, английски и френски език и са излъчени от национални и чужди медии.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!