Туризмът днес обсъждаха на кръгла маса в Бургас

Областният управител Вълчо Чолаков откри браншовата дискусия

Областният управител Вълчо Чолаков откри днес кръгла маса на тема „Туризмът днес”. Браншовата дискусия е организирана от Бизнес клуб към Национално сдружение „Младежки глас”. „Приветствам всички ваши идеи и проекти, които реализирате. Туризмът е структуроопределящ отрасъл за икономиката на Бургаска област”, каза при откриването на форума областният управител Вълчо Чолаков и допълни, че от страна на  Областна администрация – Бургас, като институция, ще намират винаги съдействие и подкрепа.

Целта на мероприятието е да се представят възможности, проблеми и средства за разрешаването им на бизнес организациите от сферата на туризма в Бургас и региона. Да се информират присъстващите за държавната политика в областта на развитие на туризма, предстоящите оперативни програми, касаещи бранша.

На браншовата работна среща присъстваха бургаският депутат Диана Йорданова, Лидия Георгиева от Министерството на туризма, Соня Енилова – председател на Бургаска регионална туристическа асоциация и представители на бизнеса. Г-жа Лидия Георгиева представи визията за развитието на туризма според Министерски съвет, а Регионалната туристическа асоциация запозна участниците във форума с предстоящите оперативни програми.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!