„Трейс груп холд“ ще строи кръговото на „Трапезица“

Започва изграждането на кръгово кръстовище на пл. «Трапезица» в Бургас. То е част от проекта „Интегриран градски транспорт на Бургас“. С проектирането и изграждането на новото кръстовище е ангажирано обединение Обединение „Трапезица“ ДЗЗД, а договорът с него е на стойност 3 639 982 лв. без ДДС. Според срока за изпълнение в рамките на 11 месеца строителните дейности трябва да са приключили.

Обединение „Трапезица“ ДЗЗД включва Проектантско бюро „Виа план“ – автор на идейния проект, архитектурното бюро „Мото“ и строителната фирма „Трейс груп холд“.

Проектантите са предложили два варианта, като след обсъждане е избран вторият. Според него кръстовището ще има с две ленти в кръговото и самостоятелна лента за десните завои. За всяка посока на дяснозавиващите е оформена лента за завиване с широчина 4.50 м, като физически са разделени с паваж лентите в кръговото кръстовище и лентата за дясно завиване – 4.50 м. Пешеходците ще пресичат по пасарелни. Колоните на пасарелките опасват кръга, за хората със затруднена подвижност са предвидени 4 асансьора. Архитектурната визия на пасерлките е дело на бюро „Мото“, Бургас. Архитектурната визия за надлезите, известни като пасарелки, е тяхна.

Цялото съоръжение ще бъде изградено от „Трейс груп холд“.

Проектът включва още и две пасарелки около хотел „Мираж“ при влизане в Бургас от София. Пешеходните надлези са в района на кръгово кръстовище при бул. „Стефан Стамболов“ и бул. „Никола Петков“. Те ще свързват жк „Изгрев“ с жк „Славейков“ на запад от „Мираж“ и жк „Зорница“ с жк „Изгрев“.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!