Тест за подготовка очаква децата преди 1-ви клас

Преди или в края на учебната година в предучилищната група ще се държи тест, с който ще се оценява готовността на децата за постъпване в първи клас. Това предвижда проект за промени в Наредба 5 за предучилищното образование, публикуван за съгласуване от министерството на образованието. Предвижда се промените да влязат в сила от септември тази година.

Тестът ще се провежда от учителите в предучилищните групи, а резултатите от него ще се вписват в националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование. Резултатаите от теста ще помагат на учителите, които да определят  индивидуалния подход към детето и няма да бъдат основа за оценка на децата или за вход в първи клас- заявяват вносителите. „Диагностиката на училищната готовност“ ще служи само на учителите, за да могат да окажат адекватна подкрепа на детето в различните области на развитие, ако то се нуждае от такава, и да улесни прехода на децата от детската градина към училището. 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!