Тестват сирените на 1 април

Без паника и без шега, на 1-ви април, понеделник, от 13:00 часа в Бургас ще бъдат тествани сирените за бедствия и аварии.

Целта на проверката е да бъде изпробвано техническото състояние на изградената сиренна система, да се придобият умения от длъжностните лица за работа със сирените и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните устройства.

Прието е националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението да се тества чрез задействане на акустичните сигнали в 13:00 часа два пъти годишно – в първия работен ден на месеците април и октомври.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!