С 4.1% повече приходи от чуждестранен туризъм

4.1% е ръстът на приходите от чуждестранен туризъм по текущата сметка на платежния баланс от януари до август 2014 г. в сравнение със същия период на миналата година, съобщи пресслужбата на МИЕ.
Според данните на БНБ приходите възлизат на 2.325 млрд. евро. Ръстът на броя чуждестранни туристи, посетили страната ни през първите девет месеца на годината, е 5.6%. Общо те са 6 245 794, без транзитно преминаващите, като най-силно увеличение има при посещенията с цел гостуване – ръст от 151 на сто.
Министерството на икономиката и енергетиката е в процес на реализация на Проекта „Интегрирани комуникационни кампании за България на целеви пазари“ на стойност 7.28 млн. лева, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ чрез Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Проектът се изпълнява за 36 месеца – до април 2015 г., и включва дейности за изграждане на имидж на България като целогодишна туристическа дестинация с богати възможности за туризъм.
Целта на кампанията е ефективна комуникация и максимално достигане на посланията до целевите аудитории на всеки един от 6-те пазара – Русия, Украйна, Румъния, Германия, Швеция и Полша. Основните послания на кампанията са свързани с повишаване степента на информираност за България като целогодишна туристическа дестинация и страна с богати възможности за лятна и зимна почивка, с древна култура, богата на исторически и архитектурни паметници, с минерални източници, с красива и съхранена природа.
Промотирането на страната ни на германския пазар включва осъществяване на телевизионна и печатна реклама, е-маркетинг, съвместни акции с туроператори, журналистически посещения и пресконференции на стойност 1.8 млн. лева. Кампанията ни на пазар Русия на същата стойност обхваща и външна реклама, уърк-шопове, презентации и срещи.
За Румъния договорените средства за цялостното изпълнение на проекта включват осъществяване на телевизионна и печатна реклама, е-маркетинг, журналистически посещения, презентации и PR дейности. Кампанията на пазар Украйна за същите дейности ще струва близо 454 хил. лева.
За сравнително новите за популяризиране на националния ни туристически продукт чуждестранни пазари като Полша и Швеция са планирани PR и рекламни дейности, ориентирани не само към морския туризъм, но и към културен, балнео и спа туризъм и голф.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!