СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че с Решение на №45-28/16.12.2014г. на Общински съвет Бургас, изготвено на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, е одобрено задание за изработване и е разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за корекция на трасето на река Отманлийска, землище кв. Крайморие.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!