Създадоха база данни с пасивни къщи

Вече е достъпна за разглеждане онлайн база данни за строителство на сгради с потребление на енергия, близко до 0, съобщават от Община Бургас. Платформата съдържа вдъхновяващи примери и съответните решения по теми, свързани с регионалното разпространение на този нов акцент в строителството. Информацията е насочена към всички заинтересовани в тази област: проектанти, предприемачи, обучители, доставчици и политици.

Тази онлайн база данни е един от резултатите по проект PassREg, финансиран от ЕС, който популяризира концепцията на Пасивна Къща и възобновяемите енергийни източници. Благодарение на отворения характер на базата данни, всеки потребител може да допринесе с нова информация в сферата на почти нулево енергийното строителство.

Името ‘PassREg – Solutions Open Source (SOS)’ (PassREg – Отворен източник на решения ) се свързва с Европейския проект PassREg, който цели да стимулира (почти) нулево енергийно строителство и реконструкция. Също така, името подчертава отворения характер на уебсайта. Той е мултиезичен, с цел да направи информацията достъпна във всички региони. Към момента 14-те PassREg партньора, сред които е и Община Бургас, изготвят статии на немски, хърватски, български, френски, холандски и латвийски език, паралелно с английските версии.

Платформата можете да видите тук

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!