Създават регистър на независимите творци в Бургас

Стартира създаването на регистър на независимите творци в Бургас. Инициативата идва от представители на тази гилдия и е подкрепена от Общината. Така че, ако работите в сферата на културата и изкуствата, не сте на щат в държавна или общинска институция, можете да се впишете в регистъра, като предоставите следната информация:

Име:
Организация/Индивидуален артист:
Артистичен сектор:
Телефон:
E-mail:
Facebook страница или уеб сайт:

Информацията можете да изпращате на мейл: studio_dune@abv.bg.

Целта на Културния регистър е да даде информация за обхвата и спецификите на този сектор, както и да послужи в комуникацията с културни институции и организации.

Повече информация за регистъра и активността в независимия културен сектор можете да намерите в групата Културен Форум Бургас във Фейсбук.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!