Съдебните заседали положиха клетва

Днес съдебните заседатели при Окръжен съд Бургас положиха клетва днес пред Общото събрание на съдиите, съобщиха от пресцентъра на съда.

В името на народа те се заклеха да прилагат точно Конституцията и законите на Република България, да решават по съвест и вътрешно убеждение наказателните дела, да бъдат безпристрастни, обективни и справедливи.
Съдебните заседатели са предложени от Общинския съвет на община Бургас и определени с решение на общото събрание на Апелативен съд Бургас. Петгодишният им мандат започва в началото на 2015 г. Техните права и задължения са регламентирани в Закона за съдебната власт.

„Тук сте в качеството на гражданската съвест на общeството, обърна се към тях председателят на Окръжен съд Бургас съдия Боряна Димитрова, която ги запозна със задълженията им.

„Изключително важно е, да следите наказателния процес внимателно, защото Вие участвате в постановяването на присъдата според събраните доказателства, а не по предварително убеждение, да се съобразявате с презумпцията за невинност и да бъдете почтени“, са нейните напътствия.

След полагането на клетва, съдебните заседатели избраха петчленен Съвет, който съдейства на ръководството на съда при организацията на работата им, при провеждане на обучения и други инициативи. Съдебните заседатели избраха за председател на Съвета Живко Панайотов – управител на общинска фирма и преподавател към Института по медиация.

За приемственост в работата на съдебните заседатели ще допринесе опитът на част от тях, които повтарят своя мандат. Най-младият съдебен заседател в този състав на Окръжен съд Бургас е на 23 години, а най-възрастният е на 64 години. Впечатление прави присъствието на много юристконсулти и на студенти по право.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!