Съвременното управление и съхраняване на българските гори събира на една маса експерти от източна България

Научно – практическа конференция на тема „За съвременно управление на горите” под мотото „Отговорно управление – гарант за съхраняване на българските гори“ ще се проведе този петък в Несебър.

Очаква се участие да вземат експерти от държавните институции, общински и частни организации, отговорни за стопанисването, управлението, ползването и опазването на горите, представители на научните среди, дърводобивни и дървообработващи организации.

Целта на събитието е да се насочи вниманието на обществеността и заинтересованите лица към нормативните изисквания и насоки за развитие на сектора, да се постигне размяна на експертен опит за отговорното управление на горските ресурси, както и да се обсъдят предизвикателствата при опазване на горите и прилагането на горската сертификация. По програма висококвалифицирани лектори ще представят европейски регламенти, национални изисквания и тенденции в доброто управление на горите, лесовъдски практики, мерки по програмата за развитие на селските региони 2014-2020, касаещи сектор гори.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!