Съвместни проекти с Турция – само за туризъм и околна среда

През новия програмен период – 2014 – 2020 г. по програмата за трансгранично сътрудничество с Турция ще се приемат и одобряват само проекти, свързани с опазване на околната среда и устойчиво развитие на туризма. Бюджетът на програмата не е голям – едва 29.6 млн. евро. Това налага проектите да са тематично насочени, а не широкообхватни както досега. Целта е от всеки реализиран проект да бъде постигнат ясен ефект.
Приоритетите на новата програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция представи на семинар в Бургас зам. министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.
Деловите кръгове в Бургас са силно заинтересовани от възможностите на програмата. Зала „Компас” на Интерхотел „България” бе препълнена с представители на бизнеса, институциите и не4правителствени организации. Програмата на семинара, който продължава до 15 часа, включва представяне на новите изисквания на програмата, на добри практики от изпълнението на програмата досега, както и анализ на грешките от предходния програмен период.
Управляващият орган на програмата – МРРБ, ще направи всичко възможно тя да стартира предсрочно, още през април –май т.г., каза зам. министър Николова. Тя поощри бенефициентите от Бургаски регион да започнат да укрепват административния си капацитет и да разработват своите проекти, за да могат да кандидатстват с тях веднага след отварянето на програмата.
И през новия програмен период допустимите области по тази програма ще са от българска страна Бургас, Ямбол и Хасково, а от Турска – провинциите Одрин и Кръкларели. Техническият секретариат остава както и досега в Хасково. Конкретните дейности и разходи, допустими по програмата, все още се уточняват.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!