Съветници от ГЕРБ-Карнобат даряват заплатите си, предлагат мерки за облекчаване на гражданите и бизнеса

Общинските съветници от ГЕРБ ще дарят месечното си възнаграждение на МБАЛ-Карнобат с цел закупуване на необходима апаратура и консумативи в борбата с COVID-19. Вече е стартирала кампания за набиране на средства за оборудване за новото отделение в МБАЛ-Карнобат, където ще се лекуват пациенти с леки случаи на коронавирус. От ГЕРБ се надяват повече представители на бизнеса, политически формации и широка общественост да последват примера им и да помогнат на  медицинското заведение. Общинските съветници ще предложат и мерки за облекчаване на бизнеса и
гражданите на предстоящото заседание на Общинския съвет в края на този месец. Те ще бъдат внесени с докладна-записка. Предложенията са инициирани заради икономическите последици в резултат от
епидемиологична обстановка и въведеното извънредно положение в страната на 13-ти март. От групата на ГЕРБ предлагат следните мерки:
– Наематели на общински търговски обекти, които в момента не работят заради въведените ограничителни мерки, да са освободени от заплащане на наеми в периода до отменяне на извънредното положение.
– Осигуряване на възможност за разсрочено плащане, намаляване или преустановяване събирането на такси за тротоарно право към собствениците на заведения за хранене и развлечения, както и за всички
търговски обекти.
– Да се отложи плащането на дължимите месечни наеми за общински жилища до края на календарната 2020 г.
– Да бъдат обхванати допълнително още възрастни хора от услугите на Социален патронаж-Карнобат, на които да се доставят храна и медикаменти в създалата се извънредна ситуация. Всеки желаещ да помогне, може да направи дарение на сметката на МБАЛ– Карнобат. Предстои в болницата да бъде ремонтирано изцяло бившето „Родилно отделение“ и в него да се обособят 15 места за леки и случаи на
носители на коронавирус. Към настоящия момент здравното заведение няма необходимия ресурс за тези промени.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!