Съветници от Бургас искат нова система за качеството на въздуха и газ-анализатор за КАТ

Община Бургас да закупи система за мониторинг на качеството на въздуха и газ анализатор за измерване на вредните емисии от отработили газове на автомобилите. Това предлагат в докладна записка общинските съветници от групата на ГЕРБ Димитър Людиев, Калояна Живкова, Георги Дракалиев, който е областен лидер на ВМРО и д-р Георги Митев водач групата на Реформаторския блок в местния парламент.

В големите градове качеството на въздуха неизбежно е по-лошо, отколкото в малките населени места, в които нито има промишленост, нито засилен автомобилен трафик. Според анализ, изготвен от общинската администрация, 25,17% от замърсяването на въздуха в община Бургас се дължи на пътния трафик, а 25,14% на промишлеността и строителството.

„Сигналите от страна на граждани от почти цялата територия на града, показват необходимостта от координирани и ефективни действия от всички компетентни органи и заинтересовани институции. Мониторингът на качеството на атмосферния въздух и предоставянето на достоверна и в реално време информация на гражданите е един от основните ангажименти на органите на местната власт“, пишат общинските съветници.

На територията на Бургас функционират три мониторингови станции от Националната автоматизирана система за контрол на качеството на атмосферния въздух, както и Мобилна станция за контрол качеството на въздуха, собственост и под управлението на Община Бургас. Надграждането на съществуващата система за мониторинг на качеството на въздуха е възможно чрез доставката, монтажа и интеграцията на надеждни устройства в зоните с най-многобройни сигнали от гражданите. Това са к-с „П. Р. Славейков“, к-с „Изгрев“, ЦГЧ, ж.к. “Възраждане“, к-с „Братя Миладинови“. По този начин ще се увеличи обхвата на наблюдаваната територия, ще се подобрят възможностите за информиране на населението и ще се подпомага дейността на контролните институции.

Съветниците уточняват, че станциите следва да бъдат сертифицирани, с висока степен на защита, с вграден софтуер за снемане на данните.

Що се отнася до замърсяването на въздуха от пътния трафик отбелязват, че вредните емисии от изгорелите газове на автомобилите са изключително тежък замърсител, особено за големите градове. Бургас не прави изключение и именно затова през последните няколко години общината изпълнява целенасочена политика за обновяване и управление на обществения транспорт:

– Обновяване на автобусния състав
– Развитие на електрическия транспорт
– Въвеждане на зони с успокоен трафик
– Рехабилитация на уличната мрежа
– Извеждане на транзитния трафик от града.

В резултат на тези мерки се реализират над 1 500 т./год. спестени емисии CO2.

За контрол и превенция на този вид замърсяване, на европейския пазар се предлагат газ анализатори от ново поколение, с които се измерват вредните емисии от отработени газове. 

Съветниците считат, че ако служителите в КАТ – Бургас разполагат с такова устройство, те ще имат възможност да измерват емисиите от отработили газове и да санкционират неизрядните автомобили. Тези проверки ще бъдат крачка в правилната посока, а именно по-малко вредни емисии във въздуха. Тази практика съвсем наскоро бе въведена и в София, където Столична община закупи 7 газ анализатора, които впоследствие предостави на КАТ със същата цел.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!