Събират 610 000 тома на бургаската библиотека под един покрив

Община Бургас проведе конкурс за „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Културно-образователен център за съвременно изкуство и библиотека в ПИ 07079.609.16, УПИ I, кв. 113 по плана на ЦГЧ“.

Целта е да бъде изготвена идейна концепция за най-доброто планово, обемно-пространствено и функционално решение за реконструкция на старото Немско училище, съобразена със съществуващото положение на имота.

Проектът е заложен за изпълнение в Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Бургас, с индикативен бюджет от близо два милиона и половина лева. Той предвижда изграждането на модерна градска Библиотека, покриваща изискванията на съвременния читател, както и на Музей на съвременното изкуство, който ще представя временни и постоянни експозиции. Тази инициатива бе стартирана преди няколко години от кмета Димитър Николов, който убеди държавната власт да прехвърли имота /от 30-те до 90-те години на 20 век  застроената му част е използвана като училище и болница/ на Община Бургас, за да може тя да търси начини за неговото преобразяване.

Със съживяването на достолепната, но неизползваема от 20 години сграда, разпръснатите 610 000 тома на регионалната библиотека „П.К. Яворов“ ще се сдобият със свой постоянен дом.

На първо място в конкурса, с 19 т. единодушно бе класиран проектът на „ДИЗАРХ“ ООД, с ръководител на колектива арх. Делян Жечев.  Предложението изпревари седем други, които бяха разгледани при четири закрити заседания на експертното жури.

Проектът на „ДИЗАРХ“ ООД представи най-добра съвместимост на архитектурно-художествения образ, многофункционалност на пространствата и мобилност на тяхното ползване.

Журито беше председателствано от арх. Митко Шeкеров – Представител на Камара на Архитектите в България – Районна Колегия – Бургас. В него са още арх. Десислава Евгениева от Община Бургас, инж. Станислав Койчев – Представител на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; арх. Валентин Стамов – Представител на Съюз на Българските архитекти – Дружество Бургас; Златан Христов – юрисконсулт в Община Бургас; Наталия Коцева – директор на Регионална Библиотека „П.К.Яворов“ – Бургас и Васил Василев – началник на РСПБЗН – гр. Бургас.

Конкурсните проекти са изложени от днес в зала „Христо Фотев“ на Културен център „Морско казино“, където всеки жител на Бургас може да ги разгледа и да остави мнение или препоръка.

На 4 ноември от 16.30 часа в зала „Георги Баев“, Културен център „Морско казино“, колективът на „ДИЗАРХ“ ООД публично ще представи спечелилата идейна концепция.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!