Строгите правила за сигурност по баровете остават в сила

Административният съд в Бургас отхвърли жалбата на собствениците на нощни заведения срещу въведените правила за сигурност, предложени от кмета Димитър Николов и приети от Общински съвет. С новите разпоредби те бяха задължени да бъдат по-активни при осигуряване спокойствието както на посетителите, така и на собствения си персонал. Монтиране на метал детектори при входовете на заведенията, осигуряване на постоянно видеозаснемане, определяне на отговорник по сигурността, съхраняване на видеозаписите в период от няколко месеца, както и съгласуване на планове за сигурност с полицията, бяха част от мерките, предложени от кмета.

Повод за тях станаха зачестилите инциденти в нощни заведения в края на миналата и началото на настоящата година. Тогава кметът Димитър Николов реагира твърдо и с единодушната подкрепа на местния парламент бяха въведени новите по-строги изисквания за сигурност.

„Вярвам в правотата на нашите действия. Смисълът им се доказа категорично от липсата на сериозни инциденти след въвеждането на допълнителните мерки. Повече спокойствие може да доведе и повече клиенти на собствениците“, каза кметът.

В Решението си Съдът отбелязва, че и преди влизането в сила на новите разпоредби собствениците на развлекателните заведения са имали задължения да ги оборудват с необходимите технически средства за откриване на хладно и огнестрелно оръжие – камери, паник бутони, детектори за метал. Следователно ново изискване е поставянето на стационарни детектори за метал, а с видеокамери и паник бутони заведенията би следвало вече да са оборудавни.

Съдът изцяло е споделил мотивите за приемане на Наредбата и резултатите, които се целят с прилагането й, а именно: намаляване на инцидентите, по-голяма сигурност на посетителите на заведения, предотвратяване извършването на престъпления, в това число и разпространение на наркотици.

„Всъщност, с настоящото оспорване жалбоподателите се опитват да преодолеят собственото си бездействие, тъй като те са имали възможност да изразят становище и да направят предложения в 14-дневен срок след публикуване на Наредбата за опазване на обществения ред. Общински съвет – Бургас е спазил законовите изисквания“, пише още в Решението на Съда. Там се посочва още, че именно Наредбата за опазване на обществения ред на Бургас е нормативният акт, който следва да уреди този тип отношения, предвид специалната й цел – опазването на обществения ред и спокойствието на бургазлии.

Изцяло в правомощията на местната власт е да повиши изискванията за издадените разрешения за удължено работно време, за да не допусне нови инциденти, казва Административен съд – Бургас.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!