Стриктно следят за спазване на мерките против птичия грип

Отговорните институции провеждат широка разяснителна кампания сред собствениците на птицевъдни обекти и стопански дворове относно стриктните мерки, които трябва да прилагат за предотвратяване разпространението на птичи грип. Това стана ясно днес по време на заседание на областната епизоотична комисия. Сред най-важните действия, за чието изпълнение следят институциите са: спазва ли се категоричната забрана за излизане на домашните птици извън дворовете; дали фуражът, с който се изхранват се съхранява на закрито място, както и ограничен ли е достъпът между дивите и домашните птици. Като част от превантивните мерки, които осъществяват институциите е и разширяване зоните на контрол от 3 и 10 км.,  с въвеждане на буферна зона, включваща освен община Бургас, също и общините Созопол, Средец и Камено. В тези  райони е абсолютно забранено още преместването и транспортирането на птици, както и ловът на пернат дивеч. Няма място за паника сред населението, необходимо е да се спазват всички превантивни мерки, да се поддържа добра хигиена и най-важното: при най – малко съмнение за заболяло животно да се информират ветеринарните служби.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!