Строят рибно тържище край Бургас

Субсидия в размер на 311 154 лв. е изплатена на бургаското предприятие,  което ще извършва строително-монтажните работи по изграждане на ново рибно тържище края Бургас. Информацията е публикувана в сайта на Министерството на земеделието и храните. Сумата се отпуска по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури”.  Одобрената субсидия по тази мярка покрива до 60 % от целия размер на инвестицията. Мерките от Програмата се финансират от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР), като 75% от средствата са европейски, а останалите 25% е национално съфинансиране, уточняват от министерството.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!