Стартира кампания „Солидарно четене”

БСП – Бургас подхваща кампания за подпомагане на читалищата

Читалищата продължават да играят съществена роля в обществото с многообразието от културно – просветни дейности и поддържането на мрежа от общодостъпни библиотеки.  Това е мотивът на БСП – Бургас /младежко обединение, Областна и Общинска организации/  да спомогнат за тяхното по-добро бъдещо развитие. Кампанията „Солидарно четене“, която подемат, има за цел да покаже, че солидарността, активните действия за справяне с несправедливостта в проблемните области на различните обществени сектори не е еднократно действие, продиктувано от конкретен повод, а е всекидневен ангажимент.

Целта на национална кампания е да подпомогне читалищата в цялата страна чрез:

  • Даряване на художествена, специализирана и друга литература;
  • Популяризиране на читалищната дейност чрез различни акции и местни кампании;
  • Спомагане за възобновяването на интереса на хората към дейността на читалищата;
  • Подпомагане на читалищата в малките общини, в които средствата за тяхната пълноценна дейност са недостатъчни.

От БСП отправят призив всеки, който има желание да дари книга за целите на кампанията, да го направи от 23 март до 15 април в сградата на ОбС на БСП – Бургас на ул. Фердинандова № 60, ет. 2. Всички дарени книги ще бъдат предоставени на читалища в Област Бургас.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!