Стартира информационна кампания на МОН по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Министерство на образованието и науката стартира информационна кампания в шест града в страната за представяне на новите възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ през програмния период 2014-2020 г.

В информационните дни ще участва заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, както и експерти от управляващия орган на оперативната програма.

В програмата на информационните дни ще се включат и експерти от Министерството на икономиката, които ще представят приоритетна ос 1 „Технологично развитие  и иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Ще бъде обсъдена и ролята на Иновационната стратегия за интелигентна специализация за двете оперативни програми.

Информационният ден в Бургас  ще бъде на 2 юли от 14  часа в зала „Компас“ на  Интерхотел „България“.

Ето и програмата:

13:30 – 14:00

Регистрация на участниците

14:00 – 14:15

Представяне на процеса на интелигентна специализация и изпълнението на плана за действие към Иновационната стратегия за интелигентна специализация

Лектор: Ангелина Тодорова, Дирекция „Икономическа политика“, Министерство на икономиката

14:15 – 14:35

Представяне на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Представя: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката

14:35 – 15:00

Представяне на Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-202г.

Лектор:проф. Николай Денков, заместник-министър на  образованието и науката

15:00 – 15:20

Дискусия

15:20 – 15:35

Представяне на Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ и  Приоритетна ос 3 „ Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 г.

Лектор: проф. Николай Денков, заместник-министър на  образованието и науката

15:35 – 16:00

Представяне на критерии за избор на операции по приоритетни оси 2 и 3 на  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 г.

Лектор: Стоян Цонев, началник на отдел „Програмиране и договаряне“ в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми, Министерство на образованието и науката

16:00 – 16:30

Дискусия

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!