Стартира изграждането на Претоварна станция Несебър

На 21.08. (сряда) от 09:30ч. в землището на с. Равда, местността Мерата, ще бъде направена първа копка на Претоварна станция Несебър по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.“.

С изграждането на Претоварната станция ще се осигури екологосъобразното обезвреждане на отпадъците, генерирани на територията на община Несебър. Така ще бъдат изпълнени всички изисквания на европейските директиви, националното законодателство и програмата за управление дейностите по отпадъците.
Основната площадка на станцията ще е разположена върху 12,1 дка. Нейният претоварващ капацитет ще е от 15 000 т/годишно. Проектът включва съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо, техника за транспорт на дълги разстояния и съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет от 20 т/час както и площи за приемане на разделно събрани отпадъци.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!