Стабилизират болницата в Поморие

Ръководството и лекарския екип на „МБАЛ Поморие”, Общински съвет Поморие и кметът на Община Поморие Иван Алексиев обсъдиха причините за сегашното състояние на болницата и начините за подобряване на медицинското и материално обслужване в лечебното заведение. На срещата бяха дискутирани действия за кардинални промени, с цел стабилизиране на финансовото състояние на болницата.

„Община Поморие не е спирала да подпомага болничната дейност. В момента строим „блок на специалистите”. С предоставянето на безплатни общински жилища ще можем да привлечем лекари специалисти, които да работят в Поморие. Имаме готовност да започнем процедури за построяване и на втори блок.”, каза кметът Алексиев по време на срещата и допълни: „Освен това работим в посока разработване на програма за финансиране на поморийски студенти изучаващи медицина, които след завършване на образованието си да се върнат, за да работят в Поморие. Търсим варианти за допълнително финансиране на работещите в момента лекари и медицински работници”.

Община Поморие кандидатства с проект „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в МБАЛ – Поморие”, на стойност 858 093 лв., със 100 % финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност в МБАЛ Поморие, с което разходите за енергия ще се намалят значително.

През 2013 година беше завършена  несанираната част на сградата на болницата и подмени  част от котелната инсталация със средства по Фонд „Козлодуй”. През 2014-та  година бяха осигурени над 64 хил. лв. средства от общинския бюджет за ремонт на котелното помещение и на част от отоплителната инсталация в АГ отделението.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!