Средновековният еврейски некропол край Карнобат става туристическа атракция

Център Алеф осъществява дейностите по благоустрояването му като партньор на международна организация

Средновековният еврейски некропол край Карнобат може да се превърне в една от най-популярните туристически атракции в региона. Инвестиционен интерес към него прояви организацията “Опазване и защита на еврейските гробища”, финансирана от германското външно министерство. За свой партньор в България организацията избра Центъра за еврейско-българско сътрудничество “Алеф” с председател Алберта Алкалай. “Алеф” е упълномощен от Шалом България да осъществи дейности по проучване, реновиране и строителство в некропола.

Уникалното еврейско гробище край Карнобат е сред най-значимите и най-големите средновековни некрополи на Балканския полуостров. Върху  площ от около 50 дка са съхранени близо 1000 надгробни плочи от мрамор и камък, всяка от които носи своята “гравирана” история. Известно е, че тук се намират най-ранните сефаратски гробове на Балканския полуостров. Не всички са проучени, не са разчетени и всички епитафии по плочите, издълбани в камъните на поне пет езика – иврит, ладино, френски, немски и български. Повечето от плочите са изработени от мрамор, донесен от Малко Търново.

MJC_2Най-ранно разчетеният гроб досега е датиран от 1598 г. На най-старите са гравирани фигури, които, според учените, дават указание за пола, образованието или занаята, упражняван от покойника приживе – мастилница и перо, игла, ножица, колан, пафти или цветя /за жени и момичета/.

Според археолога доц. Димчо Момчилов интересът към некропола се възражда спорадично на всеки 30 години. Тук идват учени, извършват разкопки и изследвания, разчитат по някой надпис и после всичко остава както преди. Последните изследвания са извършени от екип учени през 1991-1995 г.

Сега за първи път интересът към некропола е и инвестиционен. Международната организация “Опазване и защита на еврейските гробища” поема ангажимент да осигури  финансиране по очертаване на неговите граници, изграждане на ограда с възможности за достъп, изработване и поставяне на указателни табели,  както и последваща жива охрана на старината. Организацията вече е облагородила и поддържа над 30 еврейски гробища в Украйна,  Полша, Чехия и други европейски страни. Некрополът край Карнобат е първият обект в България, който провокира вниманието й.

Бъдещите строителни дейности бяха  обсъдени на среща между кмета на община Карнобат Георги Димитров,  Филип Кармел – главен изпълнителен директор на организацията и  представители на “Алеф”.

“Истината е, че досега по различни причини не сме се грижили достатъчно за некропола.  Община Карнобат има амбицията и потенциала да се превърне в туристическа дестинация. С инвестицията, която ни се предлага сега, ще можем да поставим началото и в бъдеще да изградим  още едно притегателно за посетителите място. Затова общината ще направи всичко възможно за бързото придвижване на процедурите и започване на строителните дейности”, подчерта кметът Георги Димитров.

MJC_3Сега некрополът е доста  занемарен, изоставен без охрана на разположение на грабителите. Със средствата, осигурени от “Опазване и защита на еврейските гробища”, той ще бъде изолиран от окръжаващата го среда – кариера, къшли и ромска махала. Това ще осигури неговото съхранение и ще е предпоставка за бъдещи археологически проучвания.

„Надяваме се, че с тази инициатива ще помогнем на целия регион, като му създадем още една възможност за туристическа активност. Тук ще могат да се организират  образователни посещения и поклоннически туризъм. Некрополът е изключително атрактивен. След облагородяване на средата около него и улесняване на достъпа той ще привлече посетители. Нашият проект ще има въздействие не само върху развитието на Карнобат, но и върху развитието на взаимоотношенията между хората. Той ще засили толерантността между различните етнически групи”, каза Филип Кармел.

Преди да стартират строителните дейности обаче е необходимо некрополът да бъде обявен за археологически паметник на културата, да се промени статута на земята – от публична общинска в публична държавна собственост, да се изработи подробен устройствен план и да се издаде строително разрешение.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!