„Спортни имоти” ще са стопани на рибното пристанище в Сарафово?

Общинските съветници ще гласуват дали рибарското пристанище в Сарафово да бъде стопанисвано от ОП „Спортни имоти”.   Предложението за това е на зам.- кмета по бюджет и финанси Красимир Стойчев, изразено в докладна записка № 08 – 00 2876 / 02.02.2015 г.

„Необходимо е да бъде избран оператор на пристанището, който следва да бъде вписан при промяна на данните в Регистъра на пристанищата на Република България за територията на пристанището дължината на кейовия фронт, както и за пристанищните услуги, за които операторът е получил достъп.

Реконструираното пристанище следва да се предаде на структура, която да го стопанисва и да създаде възможност на гражданите на град Бургас да ползват предоставяните от него услуги, както за обслужване на риболовни кораби и лодки, така и за осъществяване на търговска дейност на пункт за първа продажба на риба. Такава специализирана структура е ОП „Спортни имоти“, се казва в докладната записка.

Рибарско пристанище в Сарафово е почти на финал. Очаква се то да бъде пуснато в експлоатация до края на месец април. Остава да бъде закупен кран, с който да бъдат вдигани малки рибарски корабчета и лодки. Предстои монтиране на хелинг, с който плавателните съдове ще бъдат пускани на вода.

Капацитетът на пристанището е 104 плавателни съда до 8 метра и 6 места за кораби до 20 метра. Покритата рибна борса е предвидена за 20 щанда.

Общинският съвет ще се произнесе относно стопанисването на порта на заседанието си през м. февруари.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!