Спират парното в Бургас от понеделник

Във връзка с настъпване края на отоплителния сезон и благоприятната дългосрочна прогноза, от 27 април 2020 г., понеделник,  ще се пристъпи към изключване на отоплението, съобщават от “Топлофикация Бургас” ЕАД

Абонатите, желаещи отоплението им да продължи да функционира, трябва да представят протокол с решение от Общото събрание на живущите във входовете, отоплявани от съответната абонатна станция, на районните топлоенергетици.

Обектите със социално предназначение (болници, детски заведения, училища, общежития, поликлиники и др.) ще продължат да се отопляват, ако писмено заявят това.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!