Спешната помощ в Бургас ще има собствена сграда

За изграждането на съвременен център за спешна помощ ще се търси финансиране по програма „Региони в растеж”

Спешната помощ в МБАЛ Бургас се нуждае от съвременни условия за работа. Това са констатирали при посещението си в болницата зам.-министрите на здравеопазването  д-р Адам Персенски и д-р Ваньо Шарков. Повод за визитата им в Бургас е изпълнението на проекта за изграждане на Център за ранна диагностика на онкологични заболявания.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

По проекта е закупена високотехнологична апаратура за диагностика на онкологични заболявания. „Доволен съм от това, което видях. Скенерът, ядрено-магнитният резонанс вече се използват от жителите на Бургас и региона. По проекта са останали средства, с които ще бъде закупена допълнителна апаратура – дигитален мамограф и лапароскопска система за гинекологично приложение, които се предвижда да бъдат доставени през октомври», съобщи д-р Персенски на последвала посещението пресконференция.

Ще се търси европейско финансиране за изграждане на нова и отговаряща на съвременните изисквания сграда, в която да се помещава центърът по спешна медицинска помощ в Бургас, стана ясно днес. Официално е поискано от община Бургас за тази цел да бъде предоставено петно в района на МБАЛ. Това е решение на един от проблемите, които Областният управител Вълчо Чолаков представи приоритетно пред здравното министерство преди броени дни. Темата беше засегната от него и по време на срещата му с народните представители от бургаски региони в началото на тази седмица. С изграждането на нова сграда за центъра по спешна медицинска помощ ще бъде разрешен дългогодишен проблем свързан с множеството му премествания и отдалечеността на екипите от ръководството и администрацията.

През новия програмен период и възможностите на програма „Региони в растеж“ Министерство на здравеопазването ще работи за осигуряване на инвестиции за спешната помощ и всички техни филиали.  За нуждите на спешната помощ в Бургас през априлще влязат в експлоатация две нови линейки. Зам.-министрите се ангажираха да съдействат и за друг важен проект на МБАЛ Бургас – реконструкция на Отделението по трансфузионна хематология, което не е ремонтирано от 40 години.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!