Служители на пристанището участваха в два семинара

Служители на „Пристанище Бургас” ЕАД участваха в два обучителни семинара, които са част от проект „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Семинарите се реализират от HR-компанията „JobTiger”. По време на двата семинара лекторът Росица Димова запозна участниците с две от осемте теми, предвидени по проекта. Една от групите участва в обучение на тема „Подготовка за заетост и придобиване на практически умения /комуникативност, работа в екип и др./”. Втората група служители преминаха обучение за „Изграждане на ключови социални умения за справяне с „човешките” предизвикателства в социален аспект”. Чрез примери и задачи-игри служителите в пристанището имаха възможност да научат повече за добрата комуникация, екипната работа, за видовете стрес и начините за преодоляване на негативните последици от стреса в ежедневието.

В бъдеще на територията на пристанището са предвидени още обучителни семинари и по останалите теми в проекта. По време на лекциите работещите ще могат да научат повече за професионалното ориентиране и консултиране, планиране на професионалното развитие, прилагането на ефективни методи и средства за получаване и задържана на работа. Предвидени са лекции и по темите – усвояване на стратегии за търсене на работа и идентифициране на очакванията на работодателя по време на интервю; насочване на заетите лица в тенденциите на пазара на труда и възможности за кариерно ориентиране; работа в обществения сектор.

След приключване на всеки семинар участниците получават сертификат за успешното му завършване.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!