Слав Кривошиев реди изложба в „13-то стъпало”

Уникалната изложба се открива днес от 19 часа в галерия „13-то стъпало”

Парчета светлина” е назовал поредната си изложба Слав Кривошиев.  От днес той гостува с нея в бургаската галерия „13-то стъпало”.

Идеята на експозицията „противопоставя социо-културни ценностни модели в контекстуалното съдържание на античният и християнски разказ срещу представите на съвременното общество за етично, необходимо, нормално и възможно”.

Характерен похват за въздействие в творчеството на автора е противопоставяне на две контекстуални съдържания – визуалният разказ е съзнателно противопоставен на названието на творбата. Съдържанието на артефакта се търси в резултат на синтез от противодействие между форма и название, при което отправеното етично послание е съществено за автора, докато чистата естетизация на изображението съзнателно е изведена на втори план. Митологичният разказ се превръща в преобърната реалност на съвременната реалност, а етичната норма на съвременното общество в преобърната спрямо нормативното съдържание на мита.

Откриването е от 19 часа.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!