Семейство пенсионери подаде първите годишни данъчни декларации в Бургас

Първите лица, които подадоха годишните си данъчни деклараци за доходите си за 2014 г. в салона за обслужване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас бяха семейство бургаски пенсионери. Те входираха декларациите си пет минути след отварянето на салона за клиенти в 9.00 часа днес и веднага след това платиха дължимите си данъци за доходи от наем. До обяд, но по електронен път, бяха подадени още две годишни данъчни декларации.
Създадена е организация за спокойното протичане на кампанията за деклариране на доходите от 2014 г. и за заплащането на дължимите данъци, съобщават от ТД на НАП Бургас. Компетентна информация за попълването и подаването на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на място в салона за обслужване на НАП Бургас от дежурни инспектори, а също и на телефона на Агенцията 0700 18 700 на цената на градски разговор или на сайта на НАП www.nap.bg.
Най-съществената промяна в режима на деклариране на доходите от физически лица през 2015 г. е възможността формулярите да се подават по електронен път без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офиса на НАП по постоянен адрес. Над 20 000 бургазлии вече имат персонален идентификационен код.
Освен това, са променени правилата за ползване на 5 % отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, от която могат да се възползват лицата, които подадат декларацията си до 31 март 2015 г. по електронен път (включително с ПИК), при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 30 април 2015 г.
Новите годишни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративните данъци са на сайта на НАП и могат да се изтеглят оттам. Формулярите, които ще се подават през тази година са напълно нови и в значително намален обем. Основните разлики в декларацията за доходите на гражданите са, че за доходи от трудов договор вече не се посочват данни за работодателя, защото тази информация е вече налична в НАП. Получателите на хонорари и други възнаграждения, различни от трудови обаче посочват информативно платеца на дохода в съответното приложение.
Друга промяна във формуляра за физическите лица са таблиците с кодове за вида на доходите. Например гражданите, получили хонорар през 2014 г. го декларират в приложение 3 на декларацията с код 307. Друго съществено изменение в документа е, че удържаните и внесени през 2014 г. осигурителни вноски се посочват общо, а не разбити по фондовете за държавно обществено осигуряване, здравно осигуряване и др. Новите образци на служебни бележки, които се прилагат към декларацията, също вече съдържат само обобщени данни за внесените осигуровки през годината.
Наемодателите вече няма да посочват детайлни данни за отдавания от тях под наем имот, като например адрес, вид и т.н.
В различните приложения на декларацията вече не се посочва дата, такава се вписва само в основната част на декларацията.
Структурата на декларацията за облагане на доходите се запазва непроменена – основна част и приложения за всеки вид доход, като гражданите попълват само онези от тях в зависимост от конкретния си доход.
Физическите лица, които през 2014 г. са получили само доходи от трудови правоотношения в размер на 12 минимални месечни работни заплати и имат право да ползват данъчно облекчение за минималната работна заплата ще попълват отделен образец на годишната данъчна декларация – образец 2001 б.
От НАП Бургас апелират активно да се използват алтернативните начини за контакт с приходната администрация като по този начин се пести значително време, а и средства.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!