Седем души започват работа на пристанището по проект

Седем мъже и жени започват работа в „Пристанище Бургас” ЕАД. От тази седмица те са назначени в държавния оператор по проекта ”Подкрепа за заетост” на Агенцията по заетостта. Целта на проекта е насърчаване на работодателите да осигурят заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда. Осигурявайки стимули за бизнеса под формата на субсидия за възнаграждения се инвестира и в знанията и уменията на наетите безработни, като им е осигурено обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на новата работа. В предходен период по същият проект на Агенцията по заетостта и със съдействието на Бюрото по труда в Бургас в пристанището бяха наети 10 общи работници.

Младите хора също са във фокуса на вниманието на ръководството на пристанището. За две години по проект „Ново начало – от образование към заетост” е предоставена възможност на 31 младежи да намерят своето работно място. Проектът отново е на Агенцията по заетостта и предостави възможност на младежи до 29-годишна възраст, завършили средно или висше образование да стажуват по специалността си при работодател с цел повишаване конкурентноспособността им на пазара на труда.

Пристанището си сътрудничи активно и с професионалните гимназии в Бургас – ПГ по Механоелектротехника и електроника, ПГ по Транспорт, Търговската гимназия, Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов, на които се предоставя възможност за учебен стаж и производствена практика. Добри са вазимоотношенията и с Бургаския свободен университет, с висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, както и с други висши учебни заведения в страната и чужбина. Студентите имат възможност за преминаване на стаж и специализация.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!