Седем години затвор получи грък, заради фалшиви пътнически чекове

Наказание 7 години лишаване от свобода при строг режим наложи Бургаския окръжен съд на Михаил Каракостас, гражданин на Република Гърция за това, че е държал и прокарал в обращание фалшиви пътнически чекове, които използвал, за да получи чуждо движимо имущество.
Той бе признат за виновен в това, че в периода 07.07.2009 г. – 19.07.2009 г. при условието на продължавано престъпление, в банков клон в гр. Стара Загора и в две обменни бюра в курортен комплекс „Слънчев бряг“ прокарал в обращение неистински платежни инструменти – пътнически чекове на „Американ експрес“, като знаел, че са подправени. Както и за това, че в същия период, при условието на идеална съвкупност с първите деяния и на продължавано престъпление, чрез използване на неистински частен документ – ценна книга – пътнически чекове, получил без правно основание парична сума в размер на 7 595,50 лв. с намерение противозаконно да ги присвои. Деянието е изпълнено, но не са настъпили исканите от Каракостас общественоопасни последици.
Каракостас е признат за виновен също за това, че в периода от неустановена дата до 19.07.2009 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг“, държал неистински платежни инструменти в големи количества – пътнически чекове на „Американ експрес“ с номинал 500 EUR, като знаел, че са подправени.
Окръжен съд Бургас уважи предявения от банката граждански иск за изплащане на обезщетение за претърпените от деянието имуществени вреди в размер на 1500 EUR, в левова равностойност 2 920,50 лв. и осъди Каракостас да ги заплати, ведно със законната лихва.
Пресцентърът уточнява, че собствениците на двете обменни бюра не се възползваха от правото си да предявят граждански иск в процеса, нито се явиха в проведените съдебни заседания.
Окръжен съд Бургас даде ход и разгледа делото в отсъствие на подсъдимия, след като установи, че той се намира извън пределите на страната и не е открит на известния му адрес в чужбина. Преди това съдът изпрати съдебна поръчка за призоваване на Каракостас до компетентните съдебни власти в Република Гърция. В полученото официално писмо Апелативна прокуратура Атина, съобщи, че съдебните книжа не са връчени на гръцкия гражданин, защото той не е открит на известния му адрес.
Според обвинителния акт Каракостас се сдобил по неустановен начин с 29 броя неистински пътнически чекове на „Американ експрес“, всеки с номинал от 500 EUR. През юни 2009 г. той пристигнал с български гражданин, който работел за него в Стара Загора. Каракостас му показал плик с пътническите чекове, попитал го, знае ли какво е това, и му обяснил, че вместо пари са му дали тези пътнически чекове, посочил броят им и ги преброил. След това пристигнал в София, за да лети за чужбина. След няколко дни Каракостас се обадил на българския гражданин, като му казал, че се върнал в България и му трябва транспорт. Свидетелят го взел от летище София и по пътя за Стара Загора, Каракостас му показал, че са му останали 13 броя от пътническите чекове. С намерение да ги осребри, той поискал да бъде откаран до банка в Стара Загора. На 06.07.2009 г. той оставил там 13-е чека. В банковия офис направили многобройни проверки, преди да приемат, че три чека имат оторизация и на 17.09.2009 г. му изплатили 1500 EUR, а другите му върнали. Трите чека били изпратени в централния офис на банката в София, където установили, че те са неистински.
На 19.07.2009 г. Каракостас пристигнал в курорта Слънчев бряг и се настанил в хотел там. Придружаващият го български гражданин го отвел в обменно бюро. Подсъдимият дал три чека и получил за тях 3 740 лв. Във второ валутно бюро той поискал да му осребрят един чек. Касиерката се усъмнила и сигнализирала шефа си, който повикал експерт и полиция. Експертът установил, че пътническият чек няма защитни знаци. Подсъдимият предал на служителите на реда намиращите у него още 5 пътнически чекове.
Представителят на Окръжна прокуратура Бургас пледира днес, че Каракостас е знаел, че пътническите чекове са подправени. Тези ценни книги се ползват само лично, а той не е изпълнил процедурата за получаването им, нито е представил доказателства за закупуването им. На досъдебното производство той развил защитната версия, че ги е получил от бизнеспартньор за уреждане на бизнес отношения. Прокурорът поиска наказанието му да бъде определено при баланс на смекчаващите и отегчаващите вината му обстоятелства, тъй като Каракостас не е осъждан, но е показал особена упоритост при извършване на деянието.
Защитникът на подсъдимия пледира той да бъде оправдан по повдигнатите му обвинения. Пълномощникът твърди, че поведението на Каракостас показва, че той не е имал умисъл и не е знаел, че прокарва в обращение и държи у себе си неистински платежни средства. Според него не се доказва и третото деяние.
Присъдата на Окръжен съд Бургас подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд Бургас. След влизането й в сила, препис от нея трябва да се изпрати на Министъра на външните работи, за да уведоми гръцката държава.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!