Сдружение „Онкоболни и приятели” гр. Бургас приключи успешно проект

Проектът „Пациентски информационен център”  е финансиран  по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Пациентският център бе разкрит в близост до КОЦ-Бургас – бул. “Демокрация“ №104,  в партерно помещение, предоставено от Община Бургас, с изградена рампа за инвалидни колички.

Основната цел на амбициозния проект е  да осигури информационна среда и умения за търсене и получаване на актуална и разбираема информация за здравни, социални и пациентски права на онкоболните, както и консултиране с медицински специалисти за нови технологии и стратегии за лечение на рака. Създаването на „Пациентски информационен център” е помогнало на стотици хора с увреждания от онкологични заболявания и техните семейства да получат безплатна, адекватна и навременна информация по въпроси и проблеми, които съпътстват лечението им. За времето на реализиране на проекта 417 човека са потърсили съдействие от специалистите в Центъра. Консултирането и информирането  на пациентите и техните близки се е осъществявало чрез  интернет – скайп,  фейсбук и  електронна поща.

В рамките на проекта са били проведени 20 видео дискусии с медицински специалисти, представители на алтернативната медицина, психолози, диетолози и др., които се излъчваха в интернет в реално време, с възможности за включване на въпроси на пациенти от цялата страна. Създаден е и виртуалнен пациентски информационен център  www.bg-patients.info  с мобилна версия,  който обслужва  нуждаещи се от информация, независимо от тяхното местоположение и техника – таблет, мобилен телефон, лаптоп или стационарен компютър. По време на изпълнение на проекта е изготвена и отпечатана „Информационна книжка на пациента”, в която са събрани въпросите и отговорите на най- често задаваните въпроси на пациентите в „Пациентски информационен център”.

Проектът е на стойност 21 973 евро  и  се реализира за 10  месеца  от сдружение „Онкоболни и приятели“, което осигурява 10% съфинансиране.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!