Свободни работни места в ДБТ Бургас за младежи до 29 години

Обявени свободни  работни места в Дирекция”Бюро по труда” Бургас за младежи до 29 години по проект „Нова възможност за заетост”, схема ”Младежка заетост” по ОП”Развитие на човешките ресурси”  2014 г. – 2020 г. към 06.06.2016г.

За стажуване 

Длъжност Брой места Изискване за образование
1. Машинен оператор металообработващи машини 1 Средно образование, монтьор на ел.техника, шлосерство
2. Експерт – продажби 1 Висше или средно образование, икономика, маркетинг, бизнес администрация
3. Младши счетоводител 1 Висше, счетоводство и контрол, икономика на промишлеността
4. Механик, поддръжка ел. апаратура 2 Средно образование, Електротехника и енергетика, машиностроене е металообработващи машини, металургия
5. Програмист, уеб сайтове 4 Висше, компютърна техника
6. Уеб дизайнер 2 Висше, компютърни системи и технологии, инженерен дизайн
7. Репортер, журналист в информационна агенция 2 Висше, журналистика
8. Счетоводител 2 Висше, Счетоводство и контрол
9. Администратор Уебсайт 1 Висше, Компютърни науки, приложна информатика
10. Специалист предпечатна подготовка 1 Висше, Компютърна графика
11. Мениджър покупка/продажби 2 Висше, Финанси
12. Мениджър реклама 1 Висше, Икономика  на търговията
13. Графичен дизайнер 2 Висше, Инженерен дизайн
14. Мениджър проучване пазари 1 Висше, Стопанска логистика, Индустриален мениджмънт
15. Бизнес консултант 2 Висше, Финанси
16. Маркетинг, мениджър 1 Висше, Маркетинг
17. Експерт маркетинг 2 Висше ,маркетинг, икономика, бизнес
18. Мениджър, акаунт продажби 1 Висше, Компютърни науки, приложна информатика
19. Инженер, хардуер 2 Висше, Компютърни науки, приложна информатика
20. Специалист ТРЗ 2 Висше, Финанси, банково и застрахователно дело; Средно Счетоводство и данъци
21. Лекар Акушерство и гинекология 1 Висше, Медицина „Акушеро – гинекология”
22. Лекар Анестезиология и интензивно лечение 1 Висше, Медицина „Анестезиология”
23. Лекар Ортопедия и травматология 1 Висше, Медицина „Ортопедия”
24. Лекар Дентална медицина 1 Висше, дентална медицина
25. Медицинска сестра 1 Висше, Медицинска сестра
26. Механик, промишлено оборудване 1 Средно, Електротехника и енергетика, Машиностроене и металообработване.
27. Мениджър ключови клиенти 1 Средно, висше, маркетинг, икономика
28. Експерт, връзки с обществеността 2 Средно, висше, журналистика, маркетинг, филология
29. Юрисконсулт 5 Висше, Право
30. Чертожник електричество 1 Висше,средно, електротехника, електро енергетика, ел.обзавеждане
31. Инженер проектант 1 Висше,електро енергетика,ел.обзавеждане, електротехника
32. Техник, поддръжка компютърни мрежи 2 Средно, Компютърни науки, Информатика
33. Продавач, интернет търговия 1 Средно, Телекомуникационни системи
34. Мениджър, връзки с обществеността 1 Висше, Журналистика, Връзки с обществеността
35. Измервач, феритни и магнитни изделия 2 Висше, Физика, Строително инженерство;Средно, строителен техник, топлотехника, промишлена електроника, Ви К монтьор.
36. Работник, производство, монтаж и ремонт на газови съоръжения и оборудване 1 Средно, техник, монтьор на енергийни съоръжения
37. Технически изпълнител 1 Средно, Икономика, Администрация и управление
38. Асистент, офис 1 Висше, Стопанско управление и администрация, икономика
39. Професионален консултант 2 Средно, Висше, Икономика
40. Инженер Водоснабдяване и канализация 2 Висше,Строително инженерство, Водоснабдяване и канализация
41. Геодезист 2 Висше,Строително инженерство, Геодезия
42. Психолог 1 Висше,Психология
43. Логопед 1 Висше,Социална педагогика, Логопедия
44. Педагог 1 Висше,Социална педагогика, предучилищна педагогика
45. Програмист, софтуерни приложения 5 Информатика, Компютърни науки
46. Асистент, Офис 1 Висше, Стопанско управление и администрация
47. Консултант/промотьор, продажби 1 Висше, Стопанско управление, маркетинг и реклама, икономика

За обучение по време на работа

Длъжност Брой места
1. Монтажник хладилни и климатични инсталации 1
2. Брокер недвижими имоти 3
3. Технически сътрудник 3
4. Административен секретар 1
5. Автомонтьор 5
6. Машинен оператор, размесване/химически и други сродни на тях процеси/ 4
7. Шивач мъжко/дамско облекло 2
8. Крояч, текстил 2
9. Шивач 4
10. Монтьор, ремонт на машини и оборудване 1
11. Продавач – консулт 9
12. Санитар 2
13. Помощник магазин 1
14. Чистач 1
15. Аниматор 2
16. Хост/Хостеса 1
17. Гладач, ютия 2
18. Отчетник, счетоводство 1
19. Техник, поддръжка 1
20. Мениджър, покупко/продажби 1
21. Сервитьор 7
22. Барман 7
23. Асистент на лекар по дентална медицина 1

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!