Свободни работни места в ДБТ Бургас за младежи до 29 години

Обявени свободни  работни места в Дирекция”Бюро по труда” Бургас за младежи до 29 години по проект „Нова възможност за заетост”, схема ”Младежка заетост” по ОП ”Развитие на човешките ресурси”  2014 г. – 2020 г. към 08.02.2016 г.

За стажуване

Длъжност Брой места Изискване за образование

 

1. Юрисконсулт 2 Висше юридическо
2. Машинен оператор металообработващи машини 1 Средно образование, монтьор на ел.техника, шлосерство
3. Монтажник дограма 1 Средно, дървообработване, строител – монтажник дограма и стъклопоставяне
4. Експерт – продажби 1 Висше или средно образование, икономика, търговия , стокознание и др.
5. Младши счетоводител 4 Висше, счетоводство и контрол, икономика на промишлеността
6. Оперативен счетоводител 1 Висше, счетоводство и контрол

 

7. Механик, поддръжка ел. апаратура 2 Средно образование, Електротехника и енергетика, машиностроене е металообработващи машини, металургия
8. Програмист, уеб сайтове

 

4 Висше, компютърна техника
9. Уеб дизайнер 2 Висше, компютърни системи и технологии, инженерен дизайн
10. Специалист продажби 1 Средно образование, счетоводство, архитектура, строителство, електротехника и енергетика.
11. Организатор работа с клиенти 1 Средно образование, счетоводство, архитектура, строителство, електротехника и енергетика.
12. Инженер, разпределение на ел.енергия 1 Висше образование, електротехника и енергетика, машиностроене и металообработване.
13. Брокер недвижими имоти 5 Ср.образование, висше, стопанско управление, публична администрация
14. Сервизен техник 2 Ср.образование, висше, електроника, електротехника, промишлена електроника, електрически машини и апарати, компютърни системи, електродомакинска техника.
15. Репортер, журналист в информационна агенция 2 Висше, журналистика
16. Счетоводител 2 Висше, Счетоводство и контрол
17. Администратор хотел 4 Средно, хотелиерство и ресторантьорство; висше, туризъм
18. Графичен дизайнер 2 Висше, Графичен дизайн
19. Интериорен дизайнер 1 Висше, Интериорен дизайн
20. Архитект, интериор 1 Висше, архитектура и градостроителство
21. Ландшафтен архитект 1 Висше, архитектура и градостроителство, ландшафтна архитектура
22. Озеленител 1 Висше, средно, архитектура и градостроителство
23. Мениджър, акаунт продажби 1 Висше, Компютърни науки, приложна информатика
24. Инженер, хардуер 2 Висше, Компютърни науки, приложна информатика
25. Системен администратор 2 Висше, Компютърни науки
26. Експерт, връзки с обществеността 1 Висше, Обществени комуникации, информационни науки
27. Специалист, качество 1 Висше, Обществени комуникации, информационни науки
28. Кариерен консултант 1 Висше, Икономически науки, стопанско управление и администрация
29. Инспектор 1 Висше, Икономически науки, стопанско управление и администрация
30. Техник реставрация на старинни мебели и дограма 1 Средно, Мебелно производство

За обучение по време на работа

Длъжност Брой места
1. Продавач – консултант 17
2. Брокер недвижими имоти 2
3. Технически сътрудник 3
4. Управител на ресторант 1
5. Обслужващ бюфет 6
6. готвач 4
7. сервитьор 4
8. барман 4
9. Организатор експедиция 2
10. Оператор сигурност 18
11. Машинен оператор, металообработващи машини 1
12. Автомонтьор 1
13. Санитар 1
14. Техник, озеленител 1

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!